V databázi je uvedeno 45 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

O projektu suchých jezů

Databáze zahrnuje jezy, které:
  • nedodržují minimální zůstatkový průtok (MZP) a tím porušují zákon
  • dodržují MZP i veškeré zákony, ale MZP je obvykle historicky nastaven tak nízko, že není umožněna rekreační ani ekologická funkce řeky
Cíle projektu:
  • dodržování minimálních zůstatkových průtoků
  • zachování vodáckých tras pro rekreační a sportovní vodáctví
  • rozbor vlivu suchých jezů na ekologii, vodáctví a rybářství

Úvodem

suchý jez

Jezy byly na našich řekách odedávna. V poslední době ale dochází k tomu, že voda nad některými jezy je zcela využívána malými vodními elektrárnami na úkor rekreace, ekologie a migrace živočichů. Může docházet k nedodržování zůstatkových minimálních průtoků, vorové propusti bývají celoročně zahrazeny. Pokud všechna voda prochází elektrárnou, nedochází k okysličení, vytvářejí se laguny se stojatou hnijící vodou a vodáci chodí úseky řek pěšky.

Zatímco pro cyklisty je budována jedna cyklostezka za druhou, pro vodáky jsou trasy naopak znehodnocovány, aniž by kdokoliv o tom jednal s dotčenými vodáckými organizacemi nebo firmami podnikajícími ve vodní turistice. Situace je obdobná, jako kdyby na každé cyklostezce byla řada míst, kde musí cyklista slézt z kola a nést je desítky metrů mnohdy obtížně průchodným terénem.

Upřednostňování výroby elektřiny před všemi ostatními funkcemi řeky z ekonomických důvodů je mylné, malé elektrárny na řekách vyrábějí nevýznamné procento energie a naopak ekonomický přínos vodní turistiky pro některé regiony je obrovský.

Mapa suchých jezů

Nahrávám mapu, prosím vyčkejte...
Loading...

Články (novinky)

Novinka: Některé jezy jsou letos častěji suché

Po období relativního klidu v oblasti suchých jezů AVTS jen za poslední měsíc nahlásila 5 suchých jezů na ČIŽP a to převážně z řeky Jizery. Bohužel inspekce ne vždy konstatovala, že bylo porušeno povolení k nakládání s vodami, protože při jejich kontrole bylo vše v pořádku.
19.06.2023
 

Hydrotechnický posudek chtěl legalizovat suchý jez Beneš

Kdo zná dolní část Lužnice, jistě ví, že přes jez Benešův mlýn neteče skoro žádná voda. Na přelivné ploše je jen čůrek vody tekoucí přes jeden vak a pod ním je v délce zhruba 100 m extrémně nízký stav. Rybím přechodem moc vody teče ...
06.12.2021 AVTS [reakce: 11]
 

Suché jezy v roce 2019, 8 MVE porušilo zákon

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod zkontrolovali v roce 2019 celkem 98 malých vodních elektráren (MVE). Zaměřili se především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U osmi MVE ...
04.03.2020 ČIŽP [reakce: 1]
 

Suché jezy 2018

Letošní rok byl na vodu velmi skoupý a mnohé řeky se ocitly s vodními stavy na historicky nejnižších číslech. Lužnice byla nesplavná už od konce dubna a taktéž Sázava se stala během léta prakticky nesjízdnou ...
12.12.2018 Petr [reakce: 10]
 

Výsledky kontrol MVE v roce 2017

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod provedli za loňský rok kontroly 99 malých vodních elektráren (MVE) zaměřené především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 13 MVE ...
21.02.2018 Petr
 

Radbuza od Horšovského Týna

Rozhodl jsem se využít příležitosti návštěvy babičky a dědy kousek od Domažlic a hledal na průvodci, kam by se dalo na jeden den v sobotu vyrazit. Podle stavu vody a popisu řek v okolí jsem se rozhodl pro Radbuzu ...
09.08.2017 Viktor Vácha [reakce: 32]
 

Novinka: Suché jezy na TV Prima

Téma suchých jezů a kontrol v roce 2016 bylo odvysíláno ve zprávách na TV Prima v sobotu 10.12. Reportáž je od 10 minuty zpráv. Reportáž je od 10 minuty zpráv.
13.12.2016
 

Jezy v roce 2016

Koncem roku přichází i bilancování vodácké sezóny a s tím související situace na českých řekách a hlavně jezech. Díky relativně vyšším průtokům na hlavních turistických řekách, než tomu bylo v roce 2015, nedocházelo v takové míře k porušování ...
07.12.2016 Petr [reakce: 7]
 

Novinka: Na Jezu Perná nebyl dodržen MZP

Na jezu Perná na Tiché Orlici bylo zjištěno, že v náplatcích má být proveden otvor pro zachování MZP. Ten ale jaksi chyběl a pod jezem bylo sucho. ČIŽP zahájila správní řízení.
08.08.2016
 

Přehled kontrol na suchých jezech v roce 2015

Rok 2015 přinesl nízké průtoky na řadě míst v ČR, které byly způsobeny dlouhodobou absencí srážek. I díky tomu měla ČIŽP nárůst podnětů na kontrolu MVE a to převážně v měsících červen – září. Kromě běžných kontrol bez předchozího ohlášení prováděli ...
11.05.2016 Petr [reakce: 12]
 

Novinka: Vyřazení jezu Kačov z databáze

Na základě místního šetření ČIŽP na jezu Kačov bylo zjištěno, že dochází na Jizeře k rozkolísání vodní hladiny zatím neznámou elektrárnou, což následně způsobuje prudké poklesy stavů na dalších dílech. Proto byl jez Kačov vyřazen z databáze.
07.04.2016
 

Novinka: Skluzavka na jezu v Brodcích

Na jezu Týnec Brodce byla v bývalé propusti na základě domluvy s ČSK VT postavena majitelem jezu skluzavka. Video z průjezdu je na youtube.com. Jez byl na základě toho vyřazen z databáze suchých jezů.
31.12.2015
 

Novinka: Sucho i nadále trvá

I přes podzimní počasí stále přetrvává velké sucho a většina elektráren stojí již přes 4 měsíce z důvodu zachování MZP přes jezy. Více na idnes.cz.
02.11.2015
 

Suché jezy v roce 2015

Díky suchému létu, které výrazně ovlivnilo průtoky na řekách, jsme zaznamenali zvýšený počet podnětů na suché jezy v rámci projektu serveru Raft.cz a ČSK sekce VT s názvem suchejezy.cz ...
07.10.2015 Petr [reakce: 52]
 

Projekt Suchejezy.cz zajistil vodu na mnoha místech

Letošní sezóna byla první, kdy jsme se aktivně zapojili do zachování minimálních zůstatkových průtoků (MZP) přes jezy v rámci projektu suchéjezy.cz. Díky spolupráci s ČIŽP jsme podali za Raft.cz, Vodáckou školu záchrany a ČSK zatím 24 podnětů ...
24.08.2015 Petr [reakce: 38]