V databázi je uvedeno 39 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

O projektu suchých jezů

Databáze zahrnuje jezy, které:
  • nedodržují minimální zůstatkový průtok (MZP) a tím porušují zákon
  • dodržují MZP i veškeré zákony, ale MZP je obvykle historicky nastaven tak nízko, že není umožněna rekreační ani ekologická funkce řeky
Cíle projektu:
  • dodržování minimálních zůstatkových průtoků
  • zachování vodáckých tras pro rekreační a sportovní vodáctví
  • rozbor vlivu suchých jezů na ekologii, vodáctví a rybářství

Úvodem

suchý jez

Jezy byly na našich řekách odedávna. V poslední době ale dochází k tomu, že voda nad některými jezy je zcela využívána malými vodními elektrárnami na úkor rekreace, ekologie a migrace živočichů. Může docházet k nedodržování zůstatkových minimálních průtoků, vorové propusti bývají celoročně zahrazeny. Pokud všechna voda prochází elektrárnou, nedochází k okysličení, vytvářejí se laguny se stojatou hnijící vodou a vodáci chodí úseky řek pěšky.

Zatímco pro cyklisty je budována jedna cyklostezka za druhou, pro vodáky jsou trasy naopak znehodnocovány, aniž by kdokoliv o tom jednal s dotčenými vodáckými organizacemi nebo firmami podnikajícími ve vodní turistice. Situace je obdobná, jako kdyby na každé cyklostezce byla řada míst, kde musí cyklista slézt z kola a nést je desítky metrů mnohdy obtížně průchodným terénem.

Upřednostňování výroby elektřiny před všemi ostatními funkcemi řeky z ekonomických důvodů je mylné, malé elektrárny na řekách vyrábějí nevýznamné procento energie a naopak ekonomický přínos vodní turistiky pro některé regiony je obrovský.

Mapa suchých jezů

Nahrávám mapu, prosím vyčkejte...
Loading...

Články (novinky)

Radbuza od Horšovského Týna

Rozhodl jsem se využít příležitosti návštěvy babičky a dědy kousek od Domažlic a hledal na průvodci, kam by se dalo na jeden den v sobotu vyrazit. Podle stavu vody a popisu řek v okolí jsem se rozhodl pro Radbuzu ...
9.8.2017 Viktor Vácha [reakce: 32]
 

Novinka: Suché jezy na TV Prima

Téma suchých jezů a kontrol v roce 2016 bylo odvysíláno ve zprávách na TV Prima v sobotu 10.12. Reportáž je od 10 minuty zpráv. Reportáž je od 10 minuty zpráv.
13.12.2016
 

Jezy v roce 2016

Koncem roku přichází i bilancování vodácké sezóny a s tím související situace na českých řekách a hlavně jezech. Díky relativně vyšším průtokům na hlavních turistických řekách, než tomu bylo v roce 2015, nedocházelo v takové míře k porušování ...
7.12.2016 Petr [reakce: 7]
 

Novinka: Na Jezu Perná nebyl dodržen MZP

Na jezu Perná na Tiché Orlici bylo zjištěno, že v náplatcích má být proveden otvor pro zachování MZP. Ten ale jaksi chyběl a pod jezem bylo sucho. ČIŽP zahájila správní řízení.
8.8.2016
 

Přehled kontrol na suchých jezech v roce 2015

Rok 2015 přinesl nízké průtoky na řadě míst v ČR, které byly způsobeny dlouhodobou absencí srážek. I díky tomu měla ČIŽP nárůst podnětů na kontrolu MVE a to převážně v měsících červen – září. Kromě běžných kontrol bez předchozího ohlášení prováděli ...
11.5.2016 Petr [reakce: 12]
 

Novinka: Vyřazení jezu Kačov z databáze

Na základě místního šetření ČIŽP na jezu Kačov bylo zjištěno, že dochází na Jizeře k rozkolísání vodní hladiny zatím neznámou elektrárnou, což následně způsobuje prudké poklesy stavů na dalších dílech. Proto byl jez Kačov vyřazen z databáze.
7.4.2016
 

Novinka: Skluzavka na jezu v Brodcích

Na jezu Týnec Brodce byla v bývalé propusti na základě domluvy s ČSK VT postavena majitelem jezu skluzavka. Video z průjezdu je na youtube.com. Jez byl na základě toho vyřazen z databáze suchých jezů.
31.12.2015
 

Novinka: Sucho i nadále trvá

I přes podzimní počasí stále přetrvává velké sucho a většina elektráren stojí již přes 4 měsíce z důvodu zachování MZP přes jezy. Více na idnes.cz.
2.11.2015
 

Suché jezy v roce 2015

Díky suchému létu, které výrazně ovlivnilo průtoky na řekách, jsme zaznamenali zvýšený počet podnětů na suché jezy v rámci projektu serveru Raft.cz a ČSK sekce VT s názvem suchejezy.cz ...
7.10.2015 Petr [reakce: 52]
 

Projekt Suchejezy.cz zajistil vodu na mnoha místech

Letošní sezóna byla první, kdy jsme se aktivně zapojili do zachování minimálních zůstatkových průtoků (MZP) přes jezy v rámci projektu suchéjezy.cz. Díky spolupráci s ČIŽP jsme podali za Raft.cz, Vodáckou školu záchrany a ČSK zatím 24 podnětů ...
24.8.2015 Petr [reakce: 38]
 

Suchejezy.cz budou spolupracovat s ČIŽP

Projekt suchejezy.cz získal silného spojence a tím je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na společné schůzce mezi ČSK, raft.cz a ředitelem inspekce se podařilo najít shodu v otázkách suchých jezů a jejich kontroly ...
10.6.2015 Petr [reakce: 105]
 

Suché jezy v roce 2014

Jde to a dře to. V letošním roce jsme se trošku víc a drzeji opřeli do suchých jezů, respektive do jezů, které podle nás nedodržují ani současně platný manipulační řád, natož aby se staly v létě sjízdnými. Poslali jsme dotazy na příslušné odbory ...
22.12.2014 Ešus [reakce: 75]
 

Souhrn aktivit na suchých jezech v roce 2014

Letos jsme postupně (jako Český svaz kanoistů) oslovili dva odbory životního prostředí: Benešov a Beroun. Na Benešov jsem poslal v lednu 2014 oznámení o suchém jezu v Čerčanech, v Nespekách Městečku a v Týnci Brodcích, kontrola proběhla až 18. 6. ...
8.9.2014 Ešus, Petr [reakce: 132]
 

Suché jezy mají první výsledky

Na webu suchých jezů pomalu přibývají jezy, na kterých není žádná voda a pod nimi je obvykle sucho. Spolu s nimi se rozbíhá i úřednická mašinérie, kdy se snažíme upozorňovat na tyto jezy příslušné vodoprávní úřady. V dopise po nich ČSK žádá, aby zajistili ...
28.7.2014 Petr [reakce: 192]
 

Na Berounce je další suchý jez a oprava jezu Kaceřov

Na Berounce v prostorách bývalého Kaceřovského mlýna panuje čilý stavební ruch. Staví se zde nový jez a na místě jsou dělníci, armatury, beton. Přes celou řeku je kamenný val a všechna voda je svedena do rozestavěného náhona, kde pak úzkým trychtýřem ...
25.6.2014 Petr [reakce: 29]