V databázi je uvedeno 41 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

O projektu suchých jezů

Databáze zahrnuje jezy, které:
  • nedodržují minimální zůstatkový průtok (MZP) a tím porušují zákon
  • dodržují MZP i veškeré zákony, ale MZP je obvykle historicky nastaven tak nízko, že není umožněna rekreační ani ekologická funkce řeky
Cíle projektu:
  • dodržování minimálních zůstatkových průtoků
  • zachování vodáckých tras pro rekreační a sportovní vodáctví
  • rozbor vlivu suchých jezů na ekologii, vodáctví a rybářství

Úvodem

suchý jez

Jezy byly na našich řekách odedávna. V poslední době ale dochází k tomu, že voda nad některými jezy je zcela využívána malými vodními elektrárnami na úkor rekreace, ekologie a migrace živočichů. Může docházet k nedodržování zůstatkových minimálních průtoků, vorové propusti bývají celoročně zahrazeny. Pokud všechna voda prochází elektrárnou, nedochází k okysličení, vytvářejí se laguny se stojatou hnijící vodou a vodáci chodí úseky řek pěšky.

Zatímco pro cyklisty je budována jedna cyklostezka za druhou, pro vodáky jsou trasy naopak znehodnocovány, aniž by kdokoliv o tom jednal s dotčenými vodáckými organizacemi nebo firmami podnikajícími ve vodní turistice. Situace je obdobná, jako kdyby na každé cyklostezce byla řada míst, kde musí cyklista slézt z kola a nést je desítky metrů mnohdy obtížně průchodným terénem.

Upřednostňování výroby elektřiny před všemi ostatními funkcemi řeky z ekonomických důvodů je mylné, malé elektrárny na řekách vyrábějí nevýznamné procento energie a naopak ekonomický přínos vodní turistiky pro některé regiony je obrovský.

Mapa suchých jezů

Nahrávám mapu, prosím vyčkejte...
Loading...

Články (novinky)

Výsledky kontrol MVE v roce 2017

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod provedli za loňský rok kontroly 99 malých vodních elektráren (MVE) zaměřené především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 13 MVE ...
21.2.2018 Petr
 

Radbuza od Horšovského Týna

Rozhodl jsem se využít příležitosti návštěvy babičky a dědy kousek od Domažlic a hledal na průvodci, kam by se dalo na jeden den v sobotu vyrazit. Podle stavu vody a popisu řek v okolí jsem se rozhodl pro Radbuzu ...
9.8.2017 Viktor Vácha [reakce: 32]
 

Novinka: Suché jezy na TV Prima

Téma suchých jezů a kontrol v roce 2016 bylo odvysíláno ve zprávách na TV Prima v sobotu 10.12. Reportáž je od 10 minuty zpráv. Reportáž je od 10 minuty zpráv.
13.12.2016
 

Jezy v roce 2016

Koncem roku přichází i bilancování vodácké sezóny a s tím související situace na českých řekách a hlavně jezech. Díky relativně vyšším průtokům na hlavních turistických řekách, než tomu bylo v roce 2015, nedocházelo v takové míře k porušování ...
7.12.2016 Petr [reakce: 7]
 

Novinka: Na Jezu Perná nebyl dodržen MZP

Na jezu Perná na Tiché Orlici bylo zjištěno, že v náplatcích má být proveden otvor pro zachování MZP. Ten ale jaksi chyběl a pod jezem bylo sucho. ČIŽP zahájila správní řízení.
8.8.2016
 

Přehled kontrol na suchých jezech v roce 2015

Rok 2015 přinesl nízké průtoky na řadě míst v ČR, které byly způsobeny dlouhodobou absencí srážek. I díky tomu měla ČIŽP nárůst podnětů na kontrolu MVE a to převážně v měsících červen – září. Kromě běžných kontrol bez předchozího ohlášení prováděli ...
11.5.2016 Petr [reakce: 12]
 

Novinka: Vyřazení jezu Kačov z databáze

Na základě místního šetření ČIŽP na jezu Kačov bylo zjištěno, že dochází na Jizeře k rozkolísání vodní hladiny zatím neznámou elektrárnou, což následně způsobuje prudké poklesy stavů na dalších dílech. Proto byl jez Kačov vyřazen z databáze.
7.4.2016
 

Novinka: Skluzavka na jezu v Brodcích

Na jezu Týnec Brodce byla v bývalé propusti na základě domluvy s ČSK VT postavena majitelem jezu skluzavka. Video z průjezdu je na youtube.com. Jez byl na základě toho vyřazen z databáze suchých jezů.
31.12.2015
 

Novinka: Sucho i nadále trvá

I přes podzimní počasí stále přetrvává velké sucho a většina elektráren stojí již přes 4 měsíce z důvodu zachování MZP přes jezy. Více na idnes.cz.
2.11.2015
 

Suché jezy v roce 2015

Díky suchému létu, které výrazně ovlivnilo průtoky na řekách, jsme zaznamenali zvýšený počet podnětů na suché jezy v rámci projektu serveru Raft.cz a ČSK sekce VT s názvem suchejezy.cz ...
7.10.2015 Petr [reakce: 52]
 

Projekt Suchejezy.cz zajistil vodu na mnoha místech

Letošní sezóna byla první, kdy jsme se aktivně zapojili do zachování minimálních zůstatkových průtoků (MZP) přes jezy v rámci projektu suchéjezy.cz. Díky spolupráci s ČIŽP jsme podali za Raft.cz, Vodáckou školu záchrany a ČSK zatím 24 podnětů ...
24.8.2015 Petr [reakce: 38]
 

Suchejezy.cz budou spolupracovat s ČIŽP

Projekt suchejezy.cz získal silného spojence a tím je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na společné schůzce mezi ČSK, raft.cz a ředitelem inspekce se podařilo najít shodu v otázkách suchých jezů a jejich kontroly ...
10.6.2015 Petr [reakce: 105]
 

Suché jezy v roce 2014

Jde to a dře to. V letošním roce jsme se trošku víc a drzeji opřeli do suchých jezů, respektive do jezů, které podle nás nedodržují ani současně platný manipulační řád, natož aby se staly v létě sjízdnými. Poslali jsme dotazy na příslušné odbory ...
22.12.2014 Ešus [reakce: 75]
 

Souhrn aktivit na suchých jezech v roce 2014

Letos jsme postupně (jako Český svaz kanoistů) oslovili dva odbory životního prostředí: Benešov a Beroun. Na Benešov jsem poslal v lednu 2014 oznámení o suchém jezu v Čerčanech, v Nespekách Městečku a v Týnci Brodcích, kontrola proběhla až 18. 6. ...
8.9.2014 Ešus, Petr [reakce: 132]
 

Suché jezy mají první výsledky

Na webu suchých jezů pomalu přibývají jezy, na kterých není žádná voda a pod nimi je obvykle sucho. Spolu s nimi se rozbíhá i úřednická mašinérie, kdy se snažíme upozorňovat na tyto jezy příslušné vodoprávní úřady. V dopise po nich ČSK žádá, aby zajistili ...
28.7.2014 Petr [reakce: 192]