V databázi je uvedeno 45 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

Návod na zadávání/opravu suchého jezu

 • Prosíme o věcný a stručný popis suchého jezu, kde i přes běžný průtok bývá přímo na něm i pod ním sucho. Sucho znamená málo vody na koruně jezu (obvykle pod 5 cm) a nutnost přenášet neúměrně daleko. Osobní názory a různé události spojené se splouváním daného jezu můžete vyjádřit v komentářích u každého jezu.
 • Pokud máte možnost, zavolejte přímo z místa úřední osobu (Policii, MP, rybářskou stráž, starostu obce ...) a vyzvěte ji, aby zadokumentovala přestupek. Poté nám oznamte suchý jez a my to předáme na ČIŽP, která si vyžádá podklady od úřední osoby.
 • Textové informace vložíte kliknutím na odkaz “Vložit nový jez”.
 • Už zadaný jez je možné editovat, doplnit nebo opravit údaje. Všechny opravy projdou redakční kontrolou kvůli vyloučení reklamy a nesmyslných textů a kvůli opravě překlepů a chyb.
 • Fotografie posílejte na adresu jezy~raft.cz, prosím nezapomeňte do textu zprávy napsat tuto větu: Souhlasím s použitím zaslaných fotografií v rámci projektu suchejezy.cz.
 • U všech těchto materiálů, speciálně fotografií, nedodávejte materiály stažené a zkopírované z webu, prosíme jen o vámi pořízené fotografie a texty.
Vodočetná lať na jezu

Jak fotografovat jez:

 • prohlédnout oba břehy v nadjezí a pokusit se najít vodočetnou lať, která bývá umístěna v blízkosti břehu u koruny jezu. Obvykle je u vtoku do elektrárny.
 • v případě nalezení latě ji vyfotografovat jako detail z úrovně hladiny
 • v případě nalezení latě ji vyfotografovat s pozadím jezu
 • celkové foto jezu z podjezí - detail propustě z podjezí
 • výtok z elektrárny
 • doporučujeme automatické zobrazení data a času na každé fotografii
 • zadat údaje o suchém jezu do databáze, a pokud jez existuje, zadat pouze datum
 • zaslat fotografie emailem s uvedením času a data jejich pořízení, pokud to již není uvedeno na fotografii a s textem: Souhlasím s použitím zaslaných fotografií v rámci projektu suchejezy.cz.

Vaše podklady budou pak zpracovány a v případě, že budou splňovat podmínky pro zařazení do databáze, bude předán podnět na příslušný úřad, který může kontrolovat dodržování vodního zákona.